Anar al contingut principal de la pàgina

Benvinguda

El Departament de Química és un departament multidisciplinar format per investigadors de les àrees de coneixement de la química física, química orgànica, enginyeria química, química analítica, producció vegetal, edafologia i química agrícola, química dels aliments i didàctica de les ciències experimentals. El departament es creà l’any 1991, en motiu de la creació de la Universitat de Lleida, el nucli principal de professors venien del Departament de Producció Vegetal de la Universitat Politècnica de Catalunya, altres professors estaven a la que aleshores era l’Escola del Professorat d'EGB, que pertanyia a la UAB.

Actualment, està format per 27 professors/es i investigadors/res, 4 persones d’administració i serveis, 6 investigadors/es postdoctorals i 9 estudiants de doctorat.

El departament de Química és el responsable d’organitzar i desenvolupar la docència de les assignatures de l’àrea de la Química, la Bioquímica i l’Anàlisi Instrumental, tant de Graus com de Màsters.

Docència

Els professors del departament imparteixen docència en 15 graus i 8 màsters. El personal investigador en formació del departament realitza la seva Tesi Doctoral en programes que han rebut la menció cap a la excel·lència.

Recerca

El Departament, des dels seus orígens, ha desenvolupat una llarga activitat investigadora, la qual cosa ha permès que diversos dels seus grups tinguin un reconeixement. En la actualitat el Departament participa amb 5 grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

Servei a Empreses

El Departament participa en els Serveis Científic Tècnics de la UdL mitjançant la direcció de 4 serveis destinats a oferir a les empreses del sector agroalimentari, químic i àmbits relacionats serveis des de l’anàlisi química fins a la col·laboració amb les empreses en la seva I+D+I.